23 Ιαν 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Κάθε Τετάρτη (Ερμού Ημέρα: Ερμειώνη), 
ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων: Πλάτωνος «Νόμοι / Περί Νομοθεσίας, Πολιτικός», Βιβλία ΙΒ΄.

Βιβλίο Ι΄ και επόμενα
Συνεχίζεται γιά δεύτερο χρόνο, από Σεπτέμβριο 2008.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης.