21 Οκτ 2007

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Ξεκινά στις 15 Νοεμβρίου 2007

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ


Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του έργου: "Ξενοφώντος «Απομνημονεύματα». Ο Βίος και η Διδασκαλία τού Σωκράτους", ξεκινά στις 15 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, Νέος Κύκλος με το έργο του Φιλοστράτου: "Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον", ο Βίος και τα Έργα του Απολλωνίου Τυανέως, αυτής της μεγίστης -όσο και άγνωστης στους σημερινούς Έλληνες- Πνευματικής Μορφής της Ελληνικής Παραδόσεως.


Ως διδακτικό βιβλίο θα χρησιμοποιηθεί η τρίτομη έκδοση του Κάκτου.


Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.


Πληροφορίες και Εγγραφές στην Γραμματεία.

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή.