4 Οκτ 2007

ΚΥΚΛΟΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων.

Πλάτωνος «Πολιτεία / Περί Δικαίου, Πολιτικός».

Συνέχιση και ολοκλήρωση διδασκαλίας της Πολιτείας του Πλάτωνος (Η΄, Θ΄, και Ι΄ Βιβλίο).


Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Παπύρου.


Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.

Πληροφορίες και Εγγραφές στην Γραμματεία.

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή.


ΔΕΙΤΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥΚΙ ΕΠΙΣΗΣΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ


Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.Η Ελληνική Γλώσσα και Φιλοσοφία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Ξενοφώντος «Απομνημονεύματα». Ο Βίος και η Διδασκαλία τού Σωκράτους. Συνέχιση και ολοκλήρωση διδασκαλίας των Απομνημονευμάτων τού Ξενοφώντος (Γ΄ και Δ΄ βιβλίο).


Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Παπύρου.

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.

Πληροφορίες και Εγγραφές στην Γραμματεία.

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή.