4 Οκτ 2007

«ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ» ΚΥΚΛΟΣ 12 ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

«ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ»

ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ

ΤΙΣ ΑΤΡΑΠΟΥΣ

ΤΩΝ ΘΕΩΝ

Την 1η Κυριακή κάθε Ιερού Μηνός*

Ώρες 12 - 5 μ.μ.

ΕΝΑΡΞΙΣ ΑΦ΄ ΕΣΤΙΑΣ (21/9)

ΤΕΛΕΙΩΣΙΣ ΕΠΙ ΔΗΜΗΤΡΟΣ (21/8)

(* Ως αρχή κάθε Ιερού Μηνός λαμβάνεται η 21η κάθε συμβατικού μηνός.)


1

 • Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2007

ΕΣΤΙΑ 21/9 – 20/10 – Φρουρητική Τριάς.

Νόμος Κινήσεως.

2

 • Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2007

ΑΡΗΣ 21/10 – 20/11 – Φρουρητική Τριάς.

Νόμος Ζωής.

3

 • Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

ΑΡΤΕΜΙΣ 21/11 – 20/12 – Εμψυχωτική Τριάς.

Νόμος Ενεργείας.

4

 • Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2007

ΗΦΑΙΣΤΟΣ 21/12 – 20/1 – Δημιουργική Τριάς.

Νόμος Μορφής.

5

 • Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2008

ΗΡΑ 21/1 – 20/2 – Εμψυχωτική Τριάς.

Νόμος Έρωτος.

6

 • Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2008

ΠΟΣΕΙΔΩΝ 21/2 – 20/3 – Δημιουργική Τριάς.

Νόμος Εξελίξεως.

7

 • Κυριακή 23 Μαρτίου 2008

ΑΘΗΝΑ 21/3 – 20/4 – Φρουρητική Τριάς.

Νόμος Αλληλεπιδράσεως.

8

 • Κυριακή 20 Απριλίου 2008

ΑΦΡΟΔΙΤΗ 21/4 – 20/5 – Εναρμονιστική Τριάς.

Νόμος Αρμονίας.

9

 • Κυριακή 25 Μαΐου 2008

ΑΠΟΛΛΩΝ 21/5 – 20/6 – Εναρμονιστική Τριάς.

Νόμος Ελευθερίας.

10

 • Κυριακή 22 Ιουνίου 2008

ΕΡΜΗΣ 21/6 – 20/7 – Εναρμονιστική Τριάς.

Πορεία Εκθεώσεως.

11

 • Κυριακή 27 Ιουλίου 2008

ΖΕΥΣ 21/7 – 20/8 – Δημιουργική Τριάς.

Πορεία Εκθεώσεως.

12

 • Κυριακή 24 Αυγούστου 2008

ΔΗΜΗΤΗΡ 21/8 – 20/9 – Εμψυχωτική Τριάς.

Πορεία Εκθεώσεως.