24 Μαρ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 - ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Κάθε Τετάρτη (Ερμού Ημέρα: Ερμειώνη), 
ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων: Πλάτωνος «Νόμοι / Περί Νομοθεσίας, Πολιτικός», Βιβλία ΙΒ΄.
 Βιβλίο Ι΄ και επόμενα
Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2008.
Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης.