24 Μαρ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 - ΚΥΚΛΟΣ ΠΕΜΠΤΗΣ

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Κάθε Πέμπτη (Διός Ημέρα: Διώνη), 
ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Σημαντικά και εν πολλοίς άγνωστα κείμενα της αρχαίας και νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας:  
Πλουτάρχου, "Περί Δυσωπίας" 
Πώς να αντιμετωπίζει κανείς τον ενδοτισμό τής ψυχής στις  έξωθεν και έσωθεν μη ορθές απαιτήσεις. Ο αρχαιοελληνικός όρος δυσωπία διασώζεται σήμερα στην λέξη α-δυσώπητος.


Έναρξη: Πέμπτη  8 Απριλίου 2010 
Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Κάκτου.