27 Ιαν 2009

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΣΕΙΚΙΛΟΥ - ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΕΥΧΗΖΩΗ - ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

LIFE - DEATH AND REBIRTH

Επιτάφιο Επίγραμμα Σεικίλου (1ος αι. μ.χ.):

ΕΙΚΩΝ Η ΛΙΘΟΣ ΕΙΜΙ.
ΤΙΘΗΣΙ ΜΕ ΣΕΙΚΙΛΟΣ
ΕΝΘΑ ΜΝΗΜΗΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥ
ΣΗΜΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΝ

Εγώ η λίθος είμαι μια εικόνα.
Με τοποθέτησε εδώ ο Σείκιλος
χάριν αθάνατης μνήμης
διαχρονικό σήμα.

Όσον ζης φαίνου•
μηδέν όλως συ λυπού•
προς ολίγον εστί το ζήν,
το τέλος ο χρόνος απαιτεί.

Όσο ζεις λάμψε,
καθόλου μη λυπάσαι.
Για λίγο διαρκεί η ζωή,
ο χρόνος απαιτεί το τέλος.

ΣΕΙΚΙΛΟΣ ΕΥΤΕΡΠΗΙ
Ο Σείκιλος στην (Μούσα) Ευτέρπη.

Epitaph of Seikilos (1nd century A.D.):

As long as you live, shine;
let nothing grieve you beyond measure.
For your life is short
and time will claim it's toll.

(Translation by zeena61)

Αρχαία Γενέθλιος Ευχή σε Δωρική Διάλεκτο:

Δέξαι ταν Αγαθάν Τύχαν,
δέξαι ταν Υγίειαν,
αν φέρομεν παρα τας Θεού,
αν εκαλέσσατο Τήνα!

Δέξου την Αγαθή Τύχη,
δέξου την Υγεία,
την οποία οφείλουμε στην Θεά
και την οποία Εκείνη προκαλεί!

Ancient Birthday wish in Dorian Dialect:

Receive Good Luck,
receive Health,
wich we owe to the Goddess
who Herself causes it!

Βιντεο-δημιουργία: ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ

Video-creation: HELIODROMION