16 Ιουν 2008

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΡΗΣΜΟΣ...

Ο τελευταίος χρησμός της Πυθίας Νικάνδρας...

λίγο πριν το τυφωνικό σκότος σκεπάσει τα πάντα... 

και -κατ' ανάγκην κοσμικήν- σιγήσει το Δελφικό Μαντείο του Πυθίου Απόλλωνος!