13 Ιουν 2008

Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ:

"Ήλιε,
πέμπε με εφ' όσον της γης

εμοί τε και σοί δοκεί,

και γιγνώσκοιμι άνδρας αγαθούς,

φαύλους δε μήτε εγώ μάθοιμι

μήτε εμέ φαύλοι!"

(Φιλόστρατος, Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον)