16 Ιουν 2009

Β΄ ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 10


Κυριακή 21 Ιουνίου 2009

Ώρες: 12 - 5 μμ


ΕΡΜΗΣ 21/6 – 20/7


* Ο Θεός του Λόγου *Θέμα:


«Ο Δι-άκτωρ των Κόσμων και ακάματος Αγγελιοφόρος των Θείων Μηνυμάτων.»Εξήγησις Ορφέως Ύμνων:


Ερμού Χθονίου, Πανός,

Νυμφών, Σιληνού.Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον
4 ημέρες πριν από το Σεμινάριο.


Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας.