9 Οκτ 2008

Ιδαίον άντρον... / Ιδεών άντρον !Οι Έλληνες θα πρέπει να ΞΑΝΑ-μάθουν τους Ιερούς Τόπους της πανάρχαιας και ζώσας Θρησκείας τους και να πάψουν να "προσκυνούν" αλλότριους και οθνείους τόπους εκ των υστέρων και εκ του πονηρού "αγιοποιημένους"... Τόπους που -όπως έλεγε ο Απολλώνιος- τους μίαναν οι πράξεις των κατοίκων τους! Δικταίον / Τικταίον / άντρον = τόπος της "γεννήσεως" του Διός. Ιδαίον / Ιδεών / άντρον = τόπος της "ανδρώσεως" του Διός...

Σε υψόμετρο 1500 μέτρα στήν οροσειρά του Ψηλορείτη της Κρήτης βρίσκεται το Ιδαίον Άντρον. Ο Χώρος όπου κατά τήν Ελληνική Παράδοση ανατράφηκε ο Δίας.
Επίσης στο σπήλαιο αυτό μυήθηκαν ο Πυθαγόρας, ο Επιμενίδης και
ο Πλάτων, καθώς στην αρχαιότητα αποτελούσε χώρο μύησεως και καθαρμών.
Στο ἐργο τού Πλάτωνος "ΝΟΜΟΙ" -το οποίο διδάσκεται φέτος στο ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟ- εμφανίζονται τρείς Έλληνες σοφοί: Ο Αθήναιος (πού είναι ο ίδιος ο Πλάτων από την Αθήνα), ο Κλεινίας (από την Κνωσσό) και ο Μέγιλλος (από την Σπάρτη), οι οποίοι ξεκινάνε από την παραθαλάσσια πόλη της Κνωσσού για να μεταβούν στο Ιδαίον Άντρον.
Η Κνωσσός, λόγω εγγύτητος με τη θάλασσα, συμβολίζει τον κόσμο του "Γίγνεσθαι" και το Ιδαίον Άντρον ή Ιδεών Άντρον, ως ενδοχώρα, συμβολίζει τον κόσμο του "Είναι".
Οι τρείς σοφοί διασχίζουν τα πανέμορφα Κρητικά δάση και ακολουθώντας την πορεία του Ηλίου φτάνουν στόν προορισμό τους, το Ιδαίον Άντρον, συζητώντας με οξύνοια και περίσκεψη βαθιά φιλοσοφικά-πολιτειακά ζητήματα καθ' όλη
την διάρκεια της διαδρομής.
Η Ηλιοδρομική πορεία τους, συμβολίζει την πορεία που ακολουθεί η ψυχή πρός το φώς και την τελείωση.

In the Cretan mountain of Idi (Psiloreitis) at about 1500 metres height, the Idaion Cave is found. The place that according to the Hellenic Tradition God Zeus was raised.
Inside Idaion Cave the Philosophers Plato and Pythagoras and the Seer Epimenides were initiated, as this was a sacred cave wherein initiations and purifications took place.
In the famous Platonic work "The Laws" three Greek Sages participate: Athinaios (who was Plato himself from Athens), Kleinias (from Knossos, Crete) and Megillos (from Sparta, Lakedaemonia). They set out from the coastal city of Knossos in Crete and they head towards the Idaion Cave.
Knossos owing to its proximity with the sea represents the domain of "Becoming" (Γίγνεσθαι in Greek) and the Idaıon Cave or Ideas Cave as a mountain interland, the domaın of "Being" (Είναι in Greek).
The three sages travel through the magnificenrt Cretan forests and following the Sun's course reach their destination, the Idaion Cave, while philosophizing during their march.
Their Sunwise course symbolizes the course of the soul towards the light and completion.