25 Σεπ 2008

Γιώργος Λαθύρης: "ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ" - ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣΓιώργος Λαθύρης: "ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ"
- ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Πρώτη λεξικογραφημένη έκδοση των "Όρων" του Σπευσίππου, μαθητού και διαδόχου του Πλάτωνος στην Ακαδήμεια. Η παρούσα έκδοση συμπληρώνεται με νέους όρους και τεκμηριώνεται με αναλυτικές αναφορές σε όλα τα έργα του Πλάτωνος.

George Lathyris: "The Platonic Terms of Speusippus."

This is the first publication of the "Terms" by Speusippus, student and succesor of Plato in his Academy, in the form of a Dictionary. This publication is enriched with new terms and substantiated by thorough references to all of Plato's Work.