30 Ιουλ 2008

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ... ΚΑΘΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ!