28 Μαρ 2008

ΙΘΑΚΗ - Νόστιμον Ήμαρ - ITHAKA: Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΒΙΝΤΕΟ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ!

Νόστιμον Ήμαρ
είναι η Ημέρα του Νόστου,
η Ημέρα της Επιστροφής στην Ιθάκη...

ΝΟΣΤΟΣ =396
ΙΘΑΚΗ = 48
Νόστος + Ιθάκη = 444

444 = ΡΟΔΟΣ.
Ρ - ΟΔΟΣ = Οδός του Ρ, δηλαδή, του Απόλλωνα - Ήλιου• είναι η Ηλιακή Οδός, ο Ηλιακός Δρόμος. Τον Ηλιακό Δρόμο ακολουθούν οι Ηλιακοί Ήρωες• αυτοί που κατέστησαν με την ευφυή πολυμηχανία τους την Πόλη Τροία (Τρία - 3) της Ασίας και Επιστρέφουν στην Ιόνια -- Αιώνια Ιθάκη.... Είναι ο Τέταρτος Δρόμος. Ο Δρόμος του Πολύτροπου και Άμεμπτου Πολεμιστή...

Ιαλυσσός