7 Μαρ 2008

ΟΛΒΙΟΣ ΟΣ ΑΡΕΤΗΝ ΘΕΙΗΝ ΜΕΛΕΤΩΗ...

«Όλβιος, ος κεν μη μερόπων δόξαις κενεήισιν

αφραδέως προσέχων, αλλ΄αυτώι ευ φρονέοντι,

ιθείηι γνώμηι αρετήν θείην μελετώιη…»

Πλήθων (15ος μ.χ. αιώνας)


Εξηγητική απόδοση:

Ακέραιος άνθρωπος είναι αυτός που δεν σπαταλά ανοήτως την προσοχή του στις κενές από περιεχόμενο αντιλήψεις των ανθρώπων, αλλά ερχόμενος σε επαφή με τον εαυτό του, ανακαλύπτει μέσα του την φρόνηση κι ακολουθώντας υπεύθυνη γνώμη μελετάει την θεϊκή αρετή…