22 Μαρ 2008

ΑΘΗΝΑ - ΑΘΗΝΗ - ΑΘΑΝΑ - ΑΣΑΝΑ - ΑΣΑΝΑΙΑ: Η "ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


"Tης Αθηνάς τα νικητήρια παρά Αθηναίοις ανύμνηται και εορτήν ποιούνται..." (Πρόκλος, Εις Τίμαιον)