25 Μαρ 2008

ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

"εν τωι παντί στρατηγόςτον κοσμικόν πόλεμον τωι πατρί συνδιακοσμών και τα αμείνω κρατείν αεί των χειρόνων παρασκευάζων..."(Πρόκλος, Εις Πολιτείαν)


ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ