21 Ιαν 2008

Ἥρη Παμβασίλεια... Παντογένεθλε... ψυχοτρόφους αὔρας θνητοῖς παρέχουσα...