5 Ιαν 2008

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ


Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.


Φιλοστράτου:

"Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον".

Ο Βίος και τα Έργα του Απολλωνίου Τυανέως.

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.


Σημ. Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η τρίτομη έκδοση του Κάκτου.


Πληροφορίες και Εγγραφές στην Γραμματεία. Δηλώστε και τώρα συμμετοχή.