1 Ιαν 2008

Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2008

Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 μ.χ.
ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
2784 α.Ο. (από Ολυμπιάδος):


ΕΙΘΕ

Ο ΝΕΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ

ΚΑΘ΄ ΟΛΑ ΜΥΗΤΙΚΟΣ.

Ο ΖΕΥΣ = ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΝΟΥΣ ΚΑΙ

Η ΗΡΑ = ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΝΑ ΠΡΟΙΚΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ

ΜΕ ΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΠΥΡΙΣΠΟΡΕΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ,

ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΒΛΗΤΗ ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ !!!