10 Ιαν 2008

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2008

Ώρες 12 - 5 μ.μ.


"ΗΡΑ - Νόμος Έρωτος"

Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός

Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον
4 ημέρες πριν από το Σεμινάριο.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας.