25 Ιουν 2008

ΑΛΩΠΗΞ - ΙΕΡΟ ΖΩΟ ΤΟΥ ΕΡΜΟΥ


Η Αλώπηξ > Αλεπού ως "φοξή την κεφαλήν", δηλ. το πρόσωπό της έχει τριγωνική απόληξη, ονομαζόταν και απλώς φοξή, εξ ού το φοξ- fox της Αγγλικής.