8 Ιουν 2008

ΔΑΦΝΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

ΔΑΦΝΗ - ΘΕΡΜΟΝ ΑΙΤΩΛΙΑΣ. Φωτο-Ιαλυσσός