5 Ιουν 2008

ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ - SPRINGS OF THE ACHERON RIVER"Κυάνεον Αχέροντα, ός έχει ριζώματα γαίης..."
Τον κυανό Αχέροντα που κατέχει τα ριζώματα της γαίας...
(Ορφεύς, Ιεροί Ύμνοι αρ. 18 -Εις Πλούτωνα)