19 Απρ 2008

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... Ο ΙΣΟΡΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ.

ΓΗ -----------ΥΔΩΡ ------- ΑΗΡ--------- ΠΥΡ