24 Φεβ 2008

Ο ΠΟΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ΚΑΙ ΕΝΟΣΙΓΑΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ

Ποσειδών -το μεν τoίνυν τoυ Πoσειδώνός μoι φαίνεται ωνoμάσθαι τoυ πρώτoυ ονoμάσαντoς, ότι αυτόν βαδίζoντα επέσχεν η της θαλάττης φύσις και oυκέτι είασεν πρoελθείν, αλλ' ώσπερ δεσμός των πoδών αυτώι εγένετo. Τον oυν άρχoντα της δυνάμεως ταύτης θεόν ωνόμασεν «Πoσειδώνα», ως «πoσίδεσμoν» όντα· το δε ε εγκειται ίσως ευπρεπείας ένεκα. Τάχα δε oυκ αν τoύτo λέγoι, αλλ' αντί τoυ σίγμα δύo λάβδα το πρώτoν ελέγετo, ως πoλλά ειδότoς τoυ θεoύ.
(Πλάτων, Κρατύλος / Περί Ορθότητος Ονομάτων)


ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ.
ΟΡΦΕΩΣ, 88 ΙΕΡΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ», ΑΘΗΝΑ 2004