14 Δεκ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Κάθε Τρίτη (Άρεως Ημέρα), ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


Συστηματική μελέτη της Ιστορίας επί τηι βάσει των κειμένων και ιστορικών τεκμηρίων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ομήρου «Ιλιάς»
Ραψωδία Γ΄ και επόμενες


Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2009.
Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση του Παπύρου.

*****
Κάθε Τετάρτη (Ερμού Ημέρα), ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων: Πλάτωνος «Νόμοι / Περί Νομοθεσίας, Πολιτικός», Βιβλία ΙΒ΄.
Βιβλίο Θ΄ και επόμενα

Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2008.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης.


*****
Κάθε Πέμπτη (Διός Ημέρα), ώρες 7 - 10 μ.μ.


ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ


Σημαντικά και εν πολλοίς άγνωστα κείμενα της αρχαίας και νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας: Πλουτάρχου, "Περί των υπό του θείου βραδέως τιμωρουμένων". Πώς εκδηλώνεται και λειτουργεί η θεία δίκη.Έναρξη την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2010.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Κάκτου.

*****Εισηγητής Κύκλων: ΙαλυσσόςΠληροφορίες και Εγγραφές

στην έδρα τής Σχολής.
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή

στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.

ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ