30 Νοε 2009

Γ΄ ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4

Συνεχίζοντας την Ορφική Παράδοση

Από τον Ορφέα έως τον Πρόκλο… μέχρι σήμερα!


Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2009

Ώρες: 12 - 5 μμ


ΗΦΑΙΣΤΟΣ 21/12 – 20/1

Νόμος Μορφής


Θέμα:

«Ομήρου:
Ύμνος εις Ήφαιστον.


Ομήρου
:
-Ύμνος εις Διόνυσον Ειραφιώτην.
-Ύμνος εις Διόνυσον Πολυστάφυλον.
-Ύμνος εις Διόνυσον Ερίβρομον.

Πρόκλου:
Ύμνος εις Διόνυσον


Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον 4 ημέρες
πριν από το Σεμινάριο.