16 Ιαν 2009

Β΄ ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5


Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2009

Ώρες: 12 - 5 μμ


ΗΡΑ 21/1 – 20/2

* Νόμος Έρωτος *
Θέμα:


«Η Τροφός των Ανέμων και των Ηρώων»Εξήγησις Ορφέως Ύμνων:


Νεφελών, Βορέου, Ζεφύρου, Νότου, Φύσεως
Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον
4 ημέρες πριν από το Σεμινάριο.


Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας.