25 Ιουλ 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Κυριακή 27 Ιουλίου 2014

Θέμα: Πλουτάρχου, Θεμιστοκλής. Ο βίος και τα πεπραγμένα ενός αληθινού Έλληνα Πολιτικού.


Κυριακή 24 Αυγούστου 2014
 
Θέμα: Ιεροκλέους, Περί Προνοίας και Ειμαρμένης.

                                
Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.