15 Μαρ 2013

ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΑ 2013


Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Μαΐου 2013
Εορτή τής Ελληνικής Φιλοσοφίας
Για 10η συνεχή χρονιά
 Τιμώμενος Φιλόσοφος: Πυθαγόρας25-5-2013, ημέρα Σάββατο, ώρα 5:30 π.μ.(πρωί).

* Χαιρετισμός Ηλίου από τον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου). Ιεροπραξία από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα του Ηλιοδρομίου «Ερωή».
* Θεατρικό δρώμενο στο Ιερό τού Μουσαίου σχετικό με τον Πυθαγόρα.
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου.

25-5-2013, ημέρα Σάββατο, ώρα 7 μ.μ. (βράδυ).

* Ομιλία για τον Βίο και το Έργο τού γενάρχη τής Φιλοσοφίας Πυθαγόρα.
* Θεατρικό δρώμενο βασισμένο στα Χρυσά Έπη τού Πυθαγόρα.
Επιμέλεια και Παρουσίαση από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα «Ερωή».
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.

26-5-2013, ημέρα Κυριακή και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.
Σεμινάριο
Θέμα: Ιαμβλίχου, Προτρεπτικός επί Φιλοσοφίαν.
Ερμηνεία 39 Πυθαγορείων Ακουσμάτων – Συμβόλων.
Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.

Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου,
τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριστοτέλους 183, 1ος όρ., Αθήνα - Τ.Κ. 112 51. 
Τηλ. -Φαξ 210 - 8848066
Hλεκτρονική δ/νση: heliodromion@ath.forthnet.gr  
- Ιστοχώρος: www.heliodromion.gr