26 Ιουλ 2011

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -12 *

21 Αυγούστου 2011

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.

12.- Ο Κέρβερος, Φύλακας του Άδη


Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.
Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου,
τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.