29 Μαρ 2011

ΟΙ 7 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΣ * THE 7 DEFINITIONS OF TEMPERANCE (SOPHROSYNE)