7 Ιαν 2011

Δ΄ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ * ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ -5

23 Ιανουαρίου 2011,

ημέρα Κυριακή

και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.


5.-Οι Στυμφαλίδες Όρνιθες


Βλ. Σχετικό Βίντεο:

Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου,
 4 ημέρες τουλάχιστον πριν από το Σεμινάριο.