20 Δεκ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IANOYAΡΙΟΥ 2011

Κάθε Τρίτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Συστηματική μελέτη της Ιστορίας επί τηι βάσει των κειμένων και ιστορικών τεκμηρίων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ


Ομήρου «Ιλιάς», Ραψωδία Η΄και επ.

(Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2009)

 

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση του Παπύρου.

 


Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων:


Πλάτωνος «Πολιτικός / Περί Βασιλείας».

(Συνεχίζεται από Δεκέμβριο 2010).

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Παπύρου.


 

Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Σημαντικά κείμενα της αρχαίας και νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας:


Αριστοτέλους, "Ηθικά Νικομάχεια", Βιβλία Ι΄.

(Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2010).


Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση τουΠαπύρου.

Εισηγητής Κύκλων: Ιαλυσσός.

Πληροφορίες και Εγγραφές στην έδρα τής Σχολής.

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.

ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ