13 Απρ 2010

ΙΕΡΑΚΟΣΟΦΙΑ - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ


ΙΕΡΑΚΟΣ ΣΟΦΙΑ

Η από Χρησμών Φιλοσοφία

Εκπαίδευση στο Απολλώνιο Πνεύμα.

-Μαντικοί Χρησμοί. Δελφικά Παραγγέλματα. Μύθοι.
Αλληγορίες. Πυθαγορικά Ακούσματα και Σύμβολα.


Την Παρασκευή προ εκάστου Σεμιναρίου
του Μυητικού Ενιαυτού.

Έναρξη: Παρασκευή 23-4-2010

Ώρες 7 - 10 μ.μ. 


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ * Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ