23 Ιαν 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΙΤΗΣ

Κάθε Τρίτη (Άρεως Ημέρα: Αρειώνη), 
ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


Συστηματική μελέτη της Ιστορίας επί τηι βάσει των κειμένων και ιστορικών τεκμηρίων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ομήρου «Ιλιάς»

Ραψωδία Γ΄ και επόμενες

Συνεχίζεται από Σεπτέμβριο 2009.
Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η δίτομη έκδοση του Παπύρου.