7 Απρ 2009

Β΄ ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 8

Κυριακή 26 Απριλίου 2009

Ώρες: 12 - 5 μμ


ΑΦΡΟΔΙΤΗ 21/4 – 20/5


* Νόμος Αρμονίας *Θέμα:


«Αφροδίτη, η Ουράνια Ενότητα, η αρχέγονη ΝΥΞ / ΞΥΝ, η συνδέουσα τα γνωστικά πεδία μέσω του Αρι-άδνειου / Αρι-άγνειου Μίτου»Εξήγησις Ορφέως Ύμνων:


Νυκτός, Άστρων, Ηούς,

Έρωτος, Αδώνιδος, Χαρίτων
Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον
4 ημέρες πριν από το Σεμινάριο.


Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας.