9 Δεκ 2008

Β΄ ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4


Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2008

Ώρες: 12 - 5 μμΗΦΑΙΣΤΟΣ 21/12 – 20/1

* Νόμος Μορφής *Θέμα: «Ο Πυρίσπορος Διονυσιακός Κύκλος»


Εξήγησις Ορφέως Ύμνων: (10) Σεμέλης, Ίπτας, Διονύσου, Διονύσου Λικνίτου, Βασσαρέως, Λυσίου, Τριετηρικού, Βάκχου Περικιονίου, Μίσης


Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον
4 ημέρες πριν από το Σεμινάριο.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας.