19 Οκτ 2008

ΣΠΗΛΑΙΟ ΕΙΛΕΙΘΥΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ * EILEITHYIA CAVE CRETE

Μοναδικό βίντεο για έναν κυριολεκτικά άγνωστο -και καθώς φαίνεται, παραμελημένο- αρχαιολογικό χώρο -ένα Ιερό της Ειλειθυίας - Ελευθούς. Ακόμα και σήμερα την επικαλούμαστε, όταν λέμε στις ετοιμόγεννες γυναίκες "καλή λευτεριά"!

Ἡ Ειλειθυία ἤ Ἐλευθώ εἶναι ἡ Θεά πού εφορεύει στόν τοκετό κατά τον Όμηρο και Ἠσίοδο. Βοηθάει στήν ἀπελευθέρωση τῆς ἐγκύου καί εἶναι προστάτης τῶν ἐπιτόκων. Εἶναι κόρη τοῦ Δία καί τῆς Ἥρας και ἀδελφή τῆς Ἤβης, τοῦ Ἄρεως καί τοῦ Ἠφαίστου. Ἡ Θεά τῶν τοκετών λατρεύονταν πάρα πολύ στήν Κρήτη ὡς σύμβολο τῆς μητρότητας καί τῆς γονιμότητας. Τά ἱερά της βρίσκονταν κυρίως σέ σπήλαια. Στήν Κρήτη ἡ Θεά εἶχε πολλά ἱερά καί ἡ λατρεία της ἦταν ἰδιαίτερα διαδεδομένη.
Ἱερά λατρευτικά σπήλαια ὑπῆρχαν στήν Ἀμνισό, στήν Ὀλούντα, στό Δικτύνναιο και στην Ἴνατο (Τσούτσουρος). Ἡ κύρια ἔδρα τῆς Θεᾶς ἦταν ἡ ἀρχαία Λατώ.

Eileithyia or Elefthia is the Greek goddess of childbirth and midwifery.
Daughter of Zeus and Hera, her cult was very widespread in Crete. She was
symbol of fertility and maternity and the divine helper of women in labour.
Her sacred places were located in caves.