28 Αυγ 2008

H MΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ - THE MYSTERY OF THE HELLENIC ALPHABETH Μυστηριακή Επίκλησις του Ελληνικού Αλφαβήτου.


Πανάρχαια προσευχή - επίκληση υπάρχει και λειτουργεί μυστικά μέσα στο Ελληνικό Αλφάβητο από καταβολής του. Η διαδοχή των γραμμάτων στην πλήρη εκφώνησή τους (Άλφα, Βήτα, Γάμα κλπ.) δεν είναι καθόλου τυχαία, αλλά πίσω από αυτήν υπολανθάνει μια πλήρης γραμματική, συντακτική και νοηματική συνέχεια, ανώτερης σύλληψης.
"ΑΛ ΦΑ, ΒΗ ΤΑ ΓΑ!
ΑΜΑ ΔΕ ΕΛ ΤΑ ΕΨ ΙΛΩΝ.
ΣΤΗ ΙΓΜΑ (ΙΝΑ) ΖΗ ΤΑ,
Η ΤΑ, ΘΗ ΤΑ ΙΩΤΑ
ΚΑΤΑ ΠΑΛΛΑΝ ΔΑ.
(ΙΝΑ) ΜΗ ΝΥΞ Η,
Ο ΜΙΚΡΟΝ (ΕΣΤΙ),
ΠΥΡΟΣ (ΔΕ) ΙΓΜΑ
ΤΑΦΗ ΕΨ ΙΛΩΝ,
ΦΥ(ΟΙ) ΨΥΧΗ,
Ο ΜΕΓΑ (ΕΣΤΙ)".

Απόδοση
Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!

Η εκφώνηση της επίκλησης αυτής, στον αρχαϊκό της τύπο, έχει μια ισχυρή δονητική επίδραση στους αισθανόμενους Ανθρώπους του Φωτός, σε όποιο σημείο αυτού του Πλανήτη και αν ίστανται, διότι πάνω απ΄ όλα είναι μια μυστηριακή κρούση στον ιερό σπόρο της Ψυχής τους...

Ιαλυσσός

ΠΗΓΗ: http://www.heliodromion.gr/Hellenic-A...


The Mystery of the Hellenic Alphabet.
by Ialyssos

An ancient prayer-invocation exists and has been functioning secretly in the Greek Alphabet since the time it was created.

"AL FA, VI TA GA!
AMA DE EL TA EPS ILON.
STI IGMA (INA) ZI TA,
I TA, THI TA IOTA
KATA PALLAN DA.
(INA) MI NYX I,
O MIKRON (ESTI),
PYROS (THE) IGMA,
TAFI EPS ILON,
FY(OI) PSYHI,
O MEGA (ESTI)".

Translation:

Al, that you are the Light, come to Earth!
And you, El, send your rays on the slime
which is baking (being in a boiling state).
May it become a sediment (a land),
so that the Selves / Egos can live,
exist and stand on the vibrating Earth.
May the night which is the minor
not dominate and the essence of the fire
in the boiling slime not be in danger
of being buried (extinguished, extinct)
and let the Soul which is the major,
the most important of all, be developed!

SOURCE: http://www.heliodromion.gr/e_Hellenic...

© Heliodromion Society, Athens, Hellas.