29 Ιουλ 2008

ΟΙ 2 ΑΕΤΟΙ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΜΦΑΛΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ.

Οι δύο αετοί του Διός / Ζηνός, ιστάμενοι εκατέρωθεν του Ομφαλού -κεντρικού σημείου της Γήινης Σφαίρας, ενσαρκωτές της Ελληνικής Διασποράς ανά τον Πλανήτη Γή και ακατάλυτοι φύλακες της Μυστικής (Α)Δελφικής Ενότητος του Ελληνισμού.