8 Μαΐ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΪΟΥ 2008

Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων: Πλάτωνος «Πολιτεία / Περί Δικαίου, Πολιτικός».

Ολοκλήρωση διδασκαλίας όλης της Πολιτείας του Πλάτωνος που κράτησε δύο χρόνια. Δέκατο ( Ι΄ ) και τελευταίο Βιβλίο.

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Παπύρου.

Η φετεινή διδασκαλία θα συνεχισθεί με τα έργα Μίνως / Περί Νόμου και Κλειτοφών / Προτρεπτικός. (Έκδοση Κάκτου)

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.

Πληροφορίες και Εγγραφές στην Γραμματεία. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.

Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Φιλοστράτου, "Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον". Ο Βίος και τα Έργα τού Απολλωνίου Τυανέως. (Βιβλία Α΄ έως Θ΄ και σωζόμενες Επιστολές).

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η τρίτομη έκδοση του Κάκτου

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός.

Πληροφορίες και Εγγραφές στην Γραμματεία. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στις αρχές κάθε Νέου Κύκλου.